Tre regioner i Europa

Hoist Finance finns representerat i tre regioner i Europa inom förvärv och förvaltning av fordringar, alla med olika traditioner för hur finansiella tjänster utförs, med varierande lagstiftning, återbetalningsmönster och attityder när det gäller förfallna fordringar.

Region West Europe: Frankrike, Spanien och Storbritannien
Region Mid Europe: Belgien, Grekland, Italien och Nederländerna
Region Central East Europe: Polen, Tyskland och Österrike

Ring mig

Ring mig senare