Polen, Tyskland och Österrike

Den tyska och österrikiska verksamheten förvaltas från Tyskland där Hoist Finance, sedan etableringen 1997, har visat sig vara en långsiktig och pålitlig partner. Samarbeten har ingåtts med fler än 100 banker och över 1 000 portföljer har förvärvats. Hoist Finance har två operativa plattformar i Tyskland, en i Duisburg och en i Bremen.

Hoist Finance är en av de största köparna av fordringar på den polska marknaden och en ledande partner till internationella banker. Hoist Finance erbjuder ett brett spektrum av skräddarsydda lösningar inom förfallna fordringar med och utan säkerhet. Hoist Finance har funnits i Polen sedan 2011.

Ring mig

Ring mig senare