Belgien, Grekland, Italien och Nederländerna

Benelux har en kombination av egen verksamhet och externa partners, vilket syftar till att optimera arbetsgången vid återvinning av förfallna lån. Företagets egna plattformar finns i Bryssel och Amsterdam. Lokal närvaro och det faktum att Hoist Finance är ett reglerat kreditmarknadsbolag, som är ett krav från den belgiska centralbanken, ger viktiga marknadsfördelar. Hoist Finance har ett etablerat rykte och beprövad erfarenhet, vilka båda är särskilt viktiga för säljande banker i Benelux-länderna.

I Italien har Hoist Finance två call centers, ett i Rom och ett i Lecce. Hoist Finance är väl positionerat på den italienska marknaden och redo att ta del av de kommande årens tillväxt.

Under året ingicks ett strategiskt partnerskap med Greklands centralbank avseende likvidering och omstrukturering av 16 grekiska banker.

Ring mig

Ring mig senare