Frankrike, Spanien och Storbritannien

Den franska verksamheten kombinerar intern inkasseringsverksamhet med ett nätverk av tillförlitliga och noggrant utvalda tredjepartsleverantörer. Under året har flertalet förbättringsaktiviteter genomförts vilket lett till en ökning av ingångna återbetalningsplaner och en förbättrad lönsamhet. Bolaget har två plattformar i Frankrike, i Lille och i Bayonne.

Hoist Finance är en av de största aktörerna i Storbritannien. Bolaget har två inkasseringscentraler: det huvudsakliga centret i Manchester och ett center i Milton Keynes. Hoist Finance blev under 2016 godkända av Financial Conduct Authority (FCA) efter en omfattande process som bekräftar företagets plats som en ledande kraft inom branschen.

Efter förvärvet av Optimus under början av andra halvåret 2016 är Hoist Finance etablerade i Spanien med cirka 10 anställda på bolagets kontor i Madrid.

Ring mig

Ring mig senare