Hos oss på Hoist Finance är förtroende kärnan i vår verksamhet

Vi är en ledande samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut när det gäller hantering av förfallna skulder. Genom att överlåta hanteringen till oss kan våra partners fullt ut ägna sig åt sin kärnverksamhet. Med vår djupa kompetens och expertis som grund bygger vi förtroende hos våra partners. Lika viktigt är att vi stöttar våra kunder, låntagarna, i att bli skuldfria genom långsiktiga och hållbara avbetalningsplaner baserade på varje kunds unika förutsättning. Med respekt, ärlighet och öppenhet som grund vinner vi våra kunders förtroende.

Efter vi har köpt förfallna lån från bankerna kontaktar vi kunderna för att fullt ut förstå varje kunds unika situation. Grunden för oss är att möta varje kund med respekt. Fokus ligger på att, tillsammans med kunden, skapa en långsiktigt hållbar avbetalningsplan byggd på transparens, dialog och ömsesidig respekt. Målet är en nöjd, skuldfri kund som har möjlighet att återgå in i det finansiella ekosystemet.

Hoist Finance erbjuder också inlåning i Tyskland och Sverige. Med närmare 70 000 aktiva konton har vi skapat ett ledande sparerbjudande för privatpersoner och företag.

Hoist Finance har över 20 års erfarenhet av förvärv och inkassering av mer än 2 100 portföljer av förfallna fordringar. Vår framgång bygger bland annat på långa relationer med våra partners. Hoist Finance är en transparent och pålitlig partner till bankerna samtidigt som vi är ett reglerat kreditmarknadsbolag, vilket innebär att vi är övervakade och styrda av samma myndigheter och regelverk som banker, vilket skapar förtroende hos våra partners, bankerna.

Hoist Finance huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, med verksamhet och kontor i tio andra europeiska länder. Tillsammans bidrar vi till ett långsiktigt hållbart finansiellt ekosystem och en ljusare framtid för våra kunder.

Ring mig

Ring mig senare