Ständig tillväxt

Hoist Finance är ett av de ledande bolagen inom köp av portföljer med förfallna fordringar. Med ambitionen att skapa långsiktiga relationer har Hoist Finance utvecklats till en ledande samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut i Europa. Tillsammans med våra partners strävar vi efter att bidra till en positiv utveckling för såväl våra kunder som samhället i stort.

Hoist Finance grundades 1994, och nådde en viktig milstolpe 1996 då dotterbolaget Hoist Kredit AB (publ) godkändes i enlighet med de nya reglerna för kreditmarknadsbolag. Hoist Finance har under de senaste fem åren haft en lönsam och stark tillväxt. Dagens koncern har verksamhet i elva europeiska länder och har en stark finansiell ställning som möjliggör fortsatt expansion på både befintliga och nya marknader.

Med över 20 års erfarenhet är Hoist Finance ett av de ledande bolagen inom köp av förfallna fordringar i Europa. Koncernen har verkat under varumärket Hoist Finance sedan 2012. Hoist Finance noterades på Stockholmsbörsen år 2015. Fusionen mellan Hoist Finance och Hoist Kredit genomförs 2018.

Ring mig

Ring mig senare