One Hoist Finance

Hoist Finance strävar efter att vara den bästa arbetsplatsen i branschen. Våra medarbetare utgör kärnan i företaget. Vi vill ge våra medarbetare den bästa arbetsmiljön och lika möjligheter att utvecklas.

One Hoist Finance

Den nya organisationsstrukturen, tydliga processer, tydliga roller och ansvar,
syftar till en sak – att arbeta effektivt tillsammans som ett enhetligt företag – One
Hoist Finance – som alltid sätter kunden i första ledet. Att kunna hjälpa kunderna
att åter bli en del av det finansiella ekosystemet genom konstruktiva lösningar
är det som kännetecknar Hoist Finance. Med det tydliga syftet, en tydlig struktur
samt en stark och sund företagskultur är ambitionen att tillsammans skapa den
bästa arbetsplatsen.

Great Place to Work

För att ha möjligheten att mäta utvecklingen av företagskultur och arbetsmiljö över tid inleddes ett samarbete med företaget ”Great Place to Work” under 2016. ”Great Place to Work” genomför en av världens största medarbetar- undersökningar och rankingprogram. Medarbetarundersökningen som mäter TRUST är ett centralt verktyg för att ge information om hur medarbetarna uppfattar företaget. Under 2018 har både Sverige och Italien blivit certifierade som en Great Place to Work. Det innebär att Hoist Finance rankas högt i jämförelse med företag i samma storlek på respektive marknad.

Ring mig

Ring mig senare