Ömsesidiga och realistiska överenskommelser

Hoist Finance målsättning är att vara en attraktiv samarbetspartner kunder hela återbetalningsprocessen. En god förståelse för kundens omständigheter och ett fokus på att nå konstruktiva överenskommelser är viktiga parametrar för att lyckas.

Första gången en kund kommer i kontakt med Hoist Finance har deras resa ofta redan varit både känslomässigt och ekonomiskt utmanande. Kunden har vanligtvis utsatts för upprepade krav och aktiviteter som påverkat deras liv negativt. För att kunna bemöta kunderna på bästa sätt har Hoist Finance team utbildats för att uppnå bästa resultat för alla parter i processen. Hoist Finance lägger stor vikt vid att medarbetarna är lyhörda och visar respekt i samspelet med kunderna för att nå hållbara och realistiska lösningar.

Ring mig

Ring mig senare