En stark och stabil grund att bygga vidare på

Jag har sedan jag blev utnämnd till ny VD för Hoist Finance verkligen sett fram emot att börja och tillsammans med mina nya kollegor fortsätta tillväxtresan. Under min första tid på Hoist Finance har jag haft förmånen att se stora delar av verksamheten och träffa många av mina nya kollegor. Den positiva bild av företaget som jag hade redan innan, har förstärkts ytterligare. Hoist Finance är ett fantastiskt fint företag med många professionella människor som brinner för kunderna, företaget och samhället i stort.

Våra löften för 2018

Blickar jag in i 2018 kommer vi fortsatt lägga kraft och resurser på att utveckla verksamheten i linje med våra strategiska mål.

Tillförlitlig partner till banksystemet

För våra partners kommer 2018 att bjuda på ytterligare utmaningar både i form av ett nytt redovisningsregelverk, IFRS 9, samt ett ökat fokus från ECB på hur banker ska hantera förfallna lån framöver. Vår position är att vara där, öppna för dialog, och på bästa sätt bistå våra partners när det kommer till dessa utmaningar. Vi tillför ett värde genom att minska våra bankpartners kapitalbindning och samtidigt möjliggöra för dem att fullt ut fokusera på sin kärnstrategi och stärka sin kärnkomptetens. Vår uppgift för 2018 är att stärka vårt varumärke och få fler partners att hitta till oss.

Attraktiv för investerare

Vår marknad är under omstöpning både avseende konsolidering och tillkommande aktörer. I en sådan marknad gäller det att hålla huvudet kallt och fortsatt fatta sunda och välgrundade beslut som gör att vi lever upp till de finansiella mål vi kommunicerat till våra aktieägare. Det gäller även att vara snabbfotad och anpassningsbar till nya marknadsförhållanden, detta för att fortsätta bygga en långsiktig vinnare i branschen. Under 2018 kommer mycket av vårt fokus ligga på att utveckla bolaget till nästa nivå samtidigt som vi fortsatt ska växa med lönsamhet.

Bästa arbetsplatsen

Vi har en hög ambition när det gäller att våra medarbetare ska tycka att det är utvecklande och roligt att arbeta på Hoist Finance. Detta grundar sig i en enkel övertygelse – trivs du på ditt jobb så gör du även ett bättre jobb. Lyckas vi stärka detta ytterligare så kommer det alla våra intressenter till gagn, partners, kunder och investerare. Under 2018 kommer vi fortsatt jobba ihärdigt både med att stärka vår värdegrund och även lägga stort fokus på utbildning och personlig utveckling.

Prioriterad av kunderna

Den digitaliseringsresa vi påbörjat kommer att fortsätta i accelererad takt. Vi sätter våra kunder i fokus i allt vi gör när vi utvecklar system, processer och medarbetare. Även här drivs vi av den enkla övertygelsen att vi ska erbjuda det bästa stödet för våra kunder när de påbörjar sin resa mot att bli skuldfri.

2018 och framåt

Aktiviteten i vår bransch är hög och fortsätter att öka. Med en god pipeline av potentiella affärer talar mycket för en stark utveckling även 2018. Hoist Finance har idag ett starkt utgångsläge. Samtidigt finns det mycket kvar att göra för att utveckla bolaget ytterligare. Grunden är lagd för fortsatt lönsam tillväxt, nu spänner vi bågen och blickar framåt emot ett spännande år med nya möjligheter.

Klaus-Anders Nysteen

VD och koncernchef

från och med 15 mars 2018

 

Ring mig

Ring mig senare