Med anledning av coronaviruset (COVID-19) Läs mer

Årsstämma 2022

2022-04-13

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm 13 april 2022. Begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman bör ha inkommit senast 23 februari 2022 för att kunna tas in i kallelsen. Begäran ska lämnas skriftligen och skickas till:

Hoist Finance AB (publ)
Årsstämma
Box 7848
103 99 Stockholm
Sverige

eller arsstamma@hoistfinance.com