Med anledning av coronaviruset (COVID-19) Läs mer

Fabien Klecha

Hoist Finance employee since 2012

Utbildning
Civilekonomexamen, Università Commerciale L. Bocconi (Italy). Master Degree in Management, HEC Paris (Frankrike).
Andra åtaganden
Hoist Finance landschef Frankrike
Tidigare erfarenhet
Hoist Finance Investment team, baserad i London 2012. Landschef i Frankrike från 2014. Erfarenhet från den finansiella sektorn (M&A) och entreprenörskap i AgroGeneration från start till börsnotering.
Aktieinnehav
0 aktier.