Med anledning av coronaviruset (COVID-19) Läs mer

Ledning

Bolagsstyrning beskriver hur företaget styrs och kontrolleras gentemot sina intressenter. Hoist Finance tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.