Med anledning av coronaviruset (COVID-19) Läs mer

Hoist finance - Stark närvaro i Europa

Hoist Finance har verksamhet i elva länder i Europa, en närvaro som möjliggör förmågan att investera på pan-europeisk basis. Våra sex största marknader täckte 70 procent av det totala europeiska estimerade värdet för utestående lån i 2019, vilket säkerställer att vi är i linje med vår strategi att hantera våra portföljer via vår egen servicing plattform.

Eftersom vi redan är närvarande på de största europeiska marknaderna för förfallna fordringar (NPLs) är vår strategi  att växa och utveckla vår närvaro på befintliga marknader. En nyckelkomponent i denna strategi är vår expansion inom nya tillgångsklasser. Expansionen möjliggör ytterligare lönsamma förvärv, samtidigt som vi använder vår befintliga lokala kompetens och expertis. Den stärker även våra affärsrelationer med banker och finansiella institut, relationer som vi framgångsrikt har etablerat under åren.

Hoist Finance lokala expertis och närvaro på tretton marknader möjliggör en positiv dialog med kunder på deras villkor