Investerare

Hoist Finance mål är att förse investerare, kapitalmarknad och andra intressenter med korrekt och tillförlitlig information. Tveka inte att kontakta oss om du saknar något i vår kommunikation.

Bokslutskommuniké 2023

Bolagsstämma 2023

Finansiell kalender

Pressmeddelanden

Aktien

Skuldinvesterare