Årsstämma 2024

2024-05-07

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm 7 maj 2024. Begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman bör ha inkommit senast 19 mars 2024 för att kunna tas in i kallelsen. Begäran ska lämnas skriftligen och skickas till:

Hoist Finance AB (publ)
Årsstämma
Box 7848
103 99 Stockholm
Sverige

eller bolagsstamma@hoistfinance.com