Peter Zonabend

Styrelseledamot sedan 2021

Juris kandidatexamen och kandidatexamen i Business, General Business Administration och Economics, Stockholms universitet och European Master in Law and Economics Programme vid Aix-en Marseille III, Aix-en-Provence.

  • Styrelseledamot
  • Ersättningsutskottet, ledamot
  • Arwidsro Fastighets AB, VD

  • Vivesto AB, styrelseordförande

VD för Victoria Investments Holding Ltd, Advokatfirman Fylgia och Advokatfirman Björn Rosengren. Styrelseuppdrag inom Hövding Sverige AB, HQ AB, TCER AB och CBD Solutions AB.
61 000 aktier

Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.