Camilla Philipson Watz

Styrelseledamot sedan februari 2022

Utbildning

Juris kandidatexamen vid Stockholms universitet.

Interna uppdrag
  • Styrelseledamot

  • Risk- och revisionsutskottet, ledamot

  • Ersättningsutskottet, ledamot
Andra väsentliga externa uppdrag
  • Chief Legal Officer för Borgo.
Tidigare erfarenhet
Legal Counsel på Nordnet Bank och Handelsbanken, Legal Counsellor på Finansinspektionen, Senior Legal Adviser på Post- och telestyrelsen och Legal Officer vid Regeringskansliet.
Aktieinnehav
0 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.