Camilla Philipson Watz

Board member since February 2022

Utbildning

Jurist vid Stockholms universitet.

Interna åtaganden
  • Styrelsemedlem

  • Risk- och revisionsutskottet, medlem

Andra betydande externa åtaganden
  • Chief Legal Officer för Borgo.
Tidigare erfarenhet
Legal Counsel på Nordnet Bank och Handelsbanken, Legal Counsellor på Finansinspektionen, Senior Legal Adviser på Post- och telestyrelsen och Legal Officer vid Regeringskansliet under två år.
Aktieinnehav
0 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.