Största aktieägare

Namn Aktiekapital, %
Per Arwidsson med närstående 17,3
Erik Selin 14,2
Avanza Pension 8,8
Swedbank Robur Funds 5,4
Svea Bank AB 5,1
BlackRock 4,9
Nordnet Pensionsförsäkring 4,4
Per Josefsson privat och via bolag 3,9
RAM Rational Asset Management 2,0
Dimensional Fund Advisors 2,0
Totalt 10 Största aktieägare
68,0
Övriga 32,0
Totalt 100,0
   
Källa: Modular Finance AB per 30 september 2022 ägarstatistik från Holdings, Euroclear Sweden AB samt för bolaget konfirmerade och/eller noterade förändringar.