Största aktieägare

Namn Aktiekapital, %
Per Arwidsson med närstående 17,3
Erik Selin 15,3
Avanza Pension 9,3
Svea Bank AB 5,1
BlackRock 4,9
Per Josefsson privat och via bolag 4,8
Swedbank Robur Fonder 4,1
Nordnet Pensionsförsäkring 3,3
Dimensional Fund Advisors 2,0
Arbona AB 1,3
Totalt 10 största aktieägare
67,4
Övriga 32,6
Totalt 100,0
   
Källa: Modular Finance AB per 31 mars 2023 ägarstatistik från Holdings, Euroclear Sweden AB samt för bolaget konfirmerade och/eller noterade förändringar.