Lars Wollung

Board member since February 2022

Utbildning

Civilingenjör vid KTH och civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Interna åtaganden
  • Styrelseordförande
  • Ersättningsutskottet, ordförande
  • Investeringsutskottet, ledamot
Andra betydande externa åtaganden
  • Senior rådgivare till EQT
  • Styrelseordförande för RaySearch Laboratories
  • Styrelseordförande för Dignisia
  • Styrelseledamot i Bluestep Bank.
Tidigare erfarenhet
Styrelseledamot och koncernchef för Intrum, koncernchef för Acando, konsult på McKinsey.
Aktieinnehav
494 000 aktier.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.