Arsstämma 2023

2023 10 5

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm 10 maj 2023. Begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman bör ha inkommit senast 22 mars 2023 för att kunna tas in i kallelsen. Begäran ska lämnas skriftligen och skickas till:

Hoist Finance AB (publ)
Årsstämma
Box 7848
103 99 Stockholm
Sverige

eller bolagsstamma@hoistfinance.com