Christopher Rees

Styrelseledamot sedan februari 2022

Utbildning

Master of Science in Accounting and Finance och Bachelors of Science in Economics vid London School of Economics.

Interna åtaganden
  • Styrelseledamot

  • Risk- och revisionsutskottet, ordförande

  • Investeringsutskottet, ordförande

  • Finansutskottet, ledamot
Andra betydande externa åtaganden
  • Styrelseledamot och vice ordförande i Econnext AG

  • Managing Director Seerave Enterprises

Tidigare erfarenhet
Tidigare erfarenhet inkluderar Nordea Bank - inklusive Group CFO and Head of Finance and Treasury och Deputy Head of Wholesale Banking and Head of Markets, Barclays Bank - inklusive Managing Director & Co-head of Debt Capital Markets and Risk Solutions Group for EMEA, Greenergy International Ltd styrelseseledamot, Morgan Stanley - inklusive Executive Director & Head of European Liability Management and Restructuring, Merrill Lynch - inom Strategic Solutions Group.
Aktieinnehav
74 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolagets och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.